Skip to main content

Commentaar van Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income bij AllianzGI.

De Europese Centrale Bank mag dan wel de automatische piloot hebben uitgezet, maar de inflatie blijft hoog, dus we verwachten nog steeds een renteverhoging tijdens de vergadering in september. De markten lijken onvoorbereid – een renteverhoging zou kunnen leiden tot een verdere stijging van de rente op vastrentende waarden.

  • Wij verwachten dat de Europese Centrale Bank de rente met 25 bp zal verhogen tijdens haar vergadering op donderdag 14 september.
  • Ondanks een vertraging van de economie in de eurozone blijft de onderliggende inflatie te hoog om een pauze te rechtvaardigen.
  • De markten lijken niet voorbereid op deze stijging, wat de stijging van de rente in de zomer verder zou moeten aanwakkeren.

Met een renteverhoging van in totaal 425 basispunten (bp) sinds juli 2022 staat de Europese Centrale Bank (ECB) niet langer op de automatische piloot. Ze heeft twee opties: pauzeren of doorgaan met het verkrappen van de monetaire voorwaarden.

In het verleden konden beleggers inzicht krijgen in het toekomstige monetaire beleid door de forward guidance van de bank te analyseren. Maar de onzekere vooruitzichten hebben ertoe geleid dat de ECB de voorkeur geeft aan een aanpak van “vergadering per vergadering”. ​ Daarom moeten we kijken naar de drie belangrijkste parameters van de reactiefunctie van de ECB.1

  • Onderliggende inflatie. De inflatie is nog steeds te hoog met 5,3%2 op jaarbasis in augustus. Dit niveau is des te zorgwekkender omdat er in de eurozone een loon-prijsspiraal in gang is gezet, tegen een achtergrond van onbestaande of negatieve productiviteitswinsten. Elke loonstijging wordt weerspiegeld in de arbeidskosten per eenheid product en wordt door bedrijven doorberekend in hun prijzen. Bovendien zal de opwaartse trend in de lonen – de arbeidskosten stegen in het eerste kwartaal met ongeveer 5% op jaarbasis – in 2024 aanhouden.3
  • Inflatieverwachtingen voor de middellange termijn. De groei- en inflatievooruitzichten worden tijdens de vergadering in september bekendgemaakt, maar we verwachten een opwaartse bijstelling van de inflatievooruitzichten, waarin de recente stijging van de olieprijzen moet worden verwerkt.
  • Goede transmissie van monetair beleid. Het monetaire beleid werkt en de groeicijfers die deze zomer werden gepubliceerd, bevestigden de vertragende trend in de economie van de eurozone. De PMI voor de dienstensector voor augustus bedroeg 47,9 en voegde zich daarmee bij de PMI voor de verwerkende industrie (43,5), die voor het eerst in 2023 kromp.4 De kredietverlening is minder goed, zowel voor huishoudens (+1,3% in juli op een jaar vergeleken met +1,7% in juni) als voor bedrijven (+2,2% in juli op een jaar vergeleken met +3% in juni). 5

Wij denken echter dat deze groeivertraging in de eurozone nog niet zorgwekkend genoeg is om een pauze te rechtvaardigen, terwijl het inflatieniveau nog ver verwijderd is van de doelstelling van de ECB. Een andere zorgwekkende factor voor de centrale bank is dat het vertrouwen van de markt in haar vermogen om haar doelstellingen te bereiken geleidelijk afbrokkelt, met inflatieverwachtingen die iets uit de pas lopen (de 5y5y inflatieswap staat op 2,60%).6

Daarom is de tijd rijp om de monetaire voorwaarden verder aan te scherpen en ECB-president Christine Lagarde zal tijdens de vergadering in september naar verwachting een verhoging met 25 bp aankondigen.

Beleggers hebben het “hoger-voor-langer”-thema duidelijk begrepen. Maar omdat de markten uitgaan van een waarschijnlijkheid van 65% dat de rente dit jaar met slechts 25 bp zal worden verhoogd, onderschatten ze mogelijk het potentieel voor toekomstige renteverhogingen. Daarom lijken beleggers onvoorbereid, en de verhoging zou de stijging van de rente in de zomer verder kunnen aanwakkeren.

1 Reactiefuncties voor monetair beleid kunnen inzicht verschaffen in de factoren die monetaire beleidsbeslissingen beïnvloeden.

2 Eurostat, augustus 2023

3 Eurostat, juni 2023

4 S&P Global, augustus 2023

5 ECB, augustus 2023

6 Bloomberg, 7 september 2023

LFI

Author LFI

More posts by LFI