Skip to main content

“Een rustig eindejaar na de euforie van november” 

David Kruk wijst erop dat de opleving in november het pad effent voor consolidatie tegen het einde van het jaar, waarbij de koersen tot begin 2024 ondersteund blijven. Small- en midcaps zouden moeten blijven herstellen.

Pierre Puybasset (Woordvoerder vermogensbeheer bij La Financière de l’Echiquier) en David Kruk (Hoofd Trading Desk bij La Financière de l’Echiquier) hielden onlangs hun maandelijkse webconferentie Au Cœur Des Marchés. Bij deze gelegenheid bespraken ze zoals gewoonlijk het nieuws en de prestaties van de afgelopen maand en presenteerden ze hun verwachtingen voor de laatste weken van 2023.

Enthousiasme

Nadat hij eind oktober zijn verwachtingen voor een marktrebound in november uiteenzette, herinnert David Kruk ons eraan dat technische en tegendraadse indicatoren de neiging hebben om goed te werken wanneer beleggers overwegend pessimistisch zijn. “We hadden net drie opeenvolgende maanden van dalingen op de markten achter de rug, en je zou meer dan twintig jaar terug moeten gaan om een periode van vier opeenvolgende maanden in het rood te vinden voor de S&P500 index. Bovendien wezen een aantal technische indicatoren op een buitensporig pessimisme op de aandelenmarkten”.

Het herstel in november (8 tot 10% afhankelijk van de markt) ging gepaard met een daling van de olieprijzen en de volatiliteit, waarbij de lange rente daalde en een scenario van een zachte landing geleidelijk ingang vond op de financiële markten. “Tegelijkertijd hebben we ook weer nieuwe aandeleninkoopprogramma’s en zelfs veel technische kopers gezien, met name CTA-fondsen”.

Smallcaps

David Kruk wijst er ook op dat de kwartaalresultaten zeker niet rampzalig waren, met een winst per aandeel die 73% boven de marktverwachtingen in de VS lag. “Het was weer een goed resultatenseizoen. Met name Nvidia kondigde goede cijfers aan, ondanks een licht negatieve reactie van de aandelenkoers op de dag van publicatie. Als we ten slotte één punt uit de macro-economische gegevens moeten halen, dan was het wel de Amerikaanse consumentenprijsindex, gepubliceerd op 14 november, die de opwaartse trend van de inflatie bevestigde en ervoor zorgde dat de prijzen de hoogte in gingen”.

Pierre Puybasset wijst ook op de sterke opleving van small- en midcaps in de afgelopen maand. ”De waardering was zo interessant, en dat al gedurende maanden, zodat dit een kans gaf. De stijging van de rentevoeten was vooral nadelig voor dit segment, dat vaak veel schulden heeft en variabele rentetarieven. De bevestiging van een versoepeling van de rentevoeten zorgde in november voor een aanzienlijke opluchting in dit segment.

Geen consensus

Voor de komende kwartalen wijst David Kruk erop dat er geen echte consensus is over de economische groei voor volgend jaar. Als risico wijst hij op UBS, dat verwacht dat de werkgelegenheidscijfers sterk zullen verslechteren, niet in de laatste plaats omdat de zombiebedrijven die sinds de pandemie overeind zijn gehouden door steunmaatregelen, binnenkort in financiële problemen zullen komen en grote aantallen werknemers zullen ontslaan. “Volgens UBS zal dit de Fed ertoe aanzetten om al in het eerste kwartaal van 2024 in actie te komen, omdat haar mandaat ook betrekking heeft op het behoud van werkgelegenheid”.

Aan de optimistische kant haalt hij Goldman Sachs aan, dat (begin 2023) duidelijk optimistischer is dan het gemiddelde, met een verwachte economische groei in 2024 van ongeveer 2,1% in de Verenigde Staten en 0,9% in Europa. “Er is nu een echt debat gaande over het groeiniveau in 2024, dat in grote mate de positionering van de verschillende activaklassen zal bepalen, waarbij de korte en lange rente zullen dalen”, zegt David Kruk. “Hoewel er enige onzekerheid bestaat over het niveau van de beleidsrente aan het einde van 2024, is het verwachte niveau van de Amerikaanse 10-jaarsrente meer consensueel, rond 3,6%”.

Pierre Puybasset wijst er ook op dat de recente prijsstijging erop lijkt te wijzen dat de markt meer neigt naar het optimisme van Goldman Sachs. “De realiteit heeft de afgelopen maanden vastgehouden aan hun voorspellingen, en we zouden geneigd zijn om opnieuw een hoger dan verwachte groei te verwachten in 2024, met rentevoeten die stevig naar beneden gaan”.

Daling in december

Voor de komende weken verwacht David Kruk een minder explosieve trend. ”Qua seizoenseffecten is december 80% van de tijd positief voor de S&P500 en 78% van de tijd voor de Russell 2000 index van small en mid caps. Tegelijkertijd is het pessimisme aanzienlijk afgenomen en is het liquiditeitsniveau in de portefeuilles van institutionele beleggers gedaald. De technische elementen zijn daarom meer in evenwicht”.

Hij verwacht daarom dat de markten in december zullen consolideren, met waarschijnlijk stabiele of licht negatieve prestaties. ”Small- en mid-caps zouden echter moeten blijven profiteren van de normalisering van de rente om hun achterstand in te halen. Daarna verwacht hij dat de markt op zijn minst tot de start van de vierdekwartaalresultaten medio januari goed ondersteund blijft.

Disclaimer: De meningen in het document komen overeen met de overtuigingen van de geïnterviewde personen. LFDE kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Beleggen op de financiële markten brengt risico’s met zich mee, vooral het risico op kapitaalverlies. De genoemde waarden worden bij wijze van voorbeeld gegeven. Noch hun aanwezigheid in de beheerde portefeuilles, noch hun prestaties zijn gegarandeerd.

FJV

Author FJV

More posts by FJV