Skip to main content

Na een sterk einde van 2023 wijst David Kruk erop dat de Amerikaanse aandelenmarkt nu toe is aan een adempauze. Voor 2024 moeten we vooral letten op de oorzaken van de daling van de beleidsrente.

Tijdens hun eerste Au Coeur Des Marchés webinar voor 2024, gehouden op 4 januari, bespraken Pierre Puybasset (woordvoerder vermogensbeheer bij La Financière de l’Echiquier) en David Kruk (hoofd van de trading desk bij La Financière de l’Echiquier) de laatste gebeurtenissen van 2023 en benadrukten ze de factoren waarmee rekening moet worden gehouden in de eerste weken van het nieuwe jaar.

Powell rally

“Terwijl we aan het einde van het jaar een pauze in de rally verwachtten, besloten de markten de uitspraken van Jerome Powell half december te interpreteren als een bevestiging van een ommezwaai in het Fed-beleid, wat het spel veranderde omdat we een dergelijke uitspraak pas in 2024 verwachtten,” wijst David Kruk. “Dit leek een traject te bevestigen van dalende inflatie in combinatie met een stabiliserende groei, waarbij de markten in zowel de VS als Europa nu niet minder dan zes renteverlagingen verwachten”.

“Over het geheel genomen was 2023 een complex jaar, dat uitstekend is uitgedraaid. De S&P500 Total Return index steeg met 26% en eindigde niet ver van zijn recordhoogten, vergeleken met stijgingen van 19% voor de EuroSTOXX50 index en meer dan 50% voor de Nasdaq 100 index. “Het einde van het jaar zorgde er ook voor dat sommige verwaarloosde segmenten konden herstellen, vooral small- en mid-caps”.

Misleidende consensus

 “Sterke thema’s, zoals artificiële intelligentie of medicijnen tegen obesitas, hebben ook bepaalde acties ondersteund. Deze opmerkelijke prestaties mogen echter niet verhullen dat andere delen van de markt, zoals Chinese aandelen, het moeilijk hebben gehad. Ook vloeide er per saldo nog steeds geld weg uit Europa, ondanks een goede prestatie. 

David Kruk merkt ook op dat veel waarnemers het in 2023 bij het verkeerde eind hadden, vooral degenen die dachten dat een recessie waarschijnlijk was, om de inflatie onder controle te houden. “Feit is dat de economische activiteit niet is ingestort, en we verwachten nu verlagingen van de belangrijkste rentetarieven, ook al is er toch geen sprake van een recessie”.      

Pierre Puybasset bevestigt dat “de consensus in 2023 geen goede indicator is geweest voor het toewijzen van besparingen. Het was noodzakelijk om tegendraads te zijn in deze omstandigheden, die in het voordeel speelden van traders ten opzichte van langetermijnbeleggers, die het buiten de laatste twee maanden van 2023 niet onder de markt hadden. Het kopen van de markt tijdens correcties heeft zijn vruchten afgeworpen, vooral afgelopen zomer.”

Technische indicatoren

Terwijl de technische signalen in oktober 2023 redelijk gunstig waren, zijn ze dat nu veel minder. “Over het algemeen hebben ze de afgelopen twee jaar goed gepresteerd, hoewel ze vaak weinig genoemd worden in de pers of door vermogensbeheerders”, zegt David Kruk. De bull/bear indicator is de eerste van deze tegendraadse indicatoren en geeft de verhouding aan tussen bullish en bearish beleggers.

“Hoe meer pessimisten er zijn, hoe meer oververkocht de markten zijn en hoe meer potentieel er is voor een opleving. Omgekeerd geldt dat hoe meer stieren er zijn, hoe voorzichtiger je moet zijn. En we zitten nu in zo’n toestand, waarin de markt overgekocht is”. Een andere aanwijzing voor een koerswijziging op de markt is het lage liquiditeitsniveau in beleggingsfondsportefeuilles, dat is gedaald tot het laagste niveau in twee jaar. “Op de korte termijn lijkt het erop dat de Amerikaanse markt een adempauze moet inlassen,” waarschuwt David Kruk.

Pierre Puybasset wijst erop dat de daling van de rente in principe positief is voor de aandelenmarkten, omdat beleggers graag meer risico nemen, maar dat de verwachtingen die al in de waarderingen zijn ingebouwd al erg hoog zijn. “Dit vormt een risicofactor voor de markten aan het begin van 2024, tegenover een positief economisch scenario waarover consensus is bereikt”.

Op zoek naar de oorzaak

David Kruk wijst erop dat we vooral moeten letten op de oorzaak van toekomstige renteverlagingen, en dus op de vraag of ze gewoon een normalisering van de situatie zijn in het licht van de inflatie die nu onder controle is, of een reactie op verslechterende economische omstandigheden. “In het laatste geval kan de context minder gunstig worden als beleggers beginnen te anticiperen op een inkrimping van winstmarges en winst. Het moet echter gezegd worden dat de Amerikaanse consument tot nu toe zeer veerkrachtig is gebleken en dat de recessie waarschijnlijk gematigd en van korte duur zal zijn en eerder in de tweede helft van 2024 zal plaatsvinden.”

Voor januari verwacht hij dat de aandelenmarkten minder gunstig zullen zijn. “Er zijn weinig elementen die beleggers de komende weken positief zullen verrassen, of het nu gaat om de richting van het monetaire beleid, de resultaten over het vierde kwartaal of een mogelijke opleving van de Chinese economie. We zouden een correctie van 3 tot 4% kunnen zien in januari, in afwachting van gunstigere niveaus voor de technische indicatoren”.

Disclaimer: De meningen in dit document zijn de convicties van de fondsbeheerder. LFDE kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Frédéric Lejoint

Author Frédéric Lejoint

More posts by Frédéric Lejoint