Skip to main content

Tegen een achtergrond van zwakke groei beveelt Laurent Denize een blootstelling aan de vastrentende markt aan, met een voorkeur voor speculatieve hoogrentende obligaties, en is hij van mening dat de aandelenallocatie in de loop van 2024 geleidelijk moet worden verhoogd.

Onlangs hadden we de gelegenheid om Laurent Denize (Global CIO bij ODDO BHF Asset Management) te ontmoeten om zijn macro-economische vooruitzichten voor de komende maanden te horen. Allereerst wijst hij erop dat de economie van de VS het afgelopen jaar sterk heeft gepresteerd, niet in de laatste plaats vanwege het spaaroverschot dat is opgebouwd tijdens de COVID-periode. Hij wijst er ook op dat de markten het welvaartseffect als gevolg van de scherpe stijging van de obligatierente hebben onderschat.

Trage groei

“We zitten nu in een fase van economische vertraging in de ontwikkelde landen, met de eerste zorgwekkende tekenen in de Verenigde Staten”. Hij wijst erop dat de markten het ook moeilijker zullen vinden om een begrotingstekort in de VS te financieren dat als “kolossaal” wordt beschouwd, wat zou moeten leiden tot een zekere normalisering van de Amerikaanse begrotingsuitgaven in de komende maanden. “De fiscale steun in de VS zou moeten afnemen, met een verwachte groei van ongeveer 0,8% tegen 2024”.

In Europa zal de economische activiteit waarschijnlijk nog zwakker zijn (rond 0%). “We hebben ook het probleem van de Duitse begroting, die grondwettelijk niet energie kan subsidiëren zoals de regering had gewild, met het vooruitzicht van een netto recessie in 2024”. Het sluit echter een catastrofe uit, aangezien Europese bedrijven solide blijven en hun schuldratio’s over het algemeen niet verslechteren.

Laurent Denize wijst erop dat het risico momenteel meer ligt bij Europese staatsschulden dan bij bedrijfsobligaties. “Ik verwacht dat de Spaanse, Franse of Italiaanse schuld op een gegeven moment onder vuur komt te liggen als het begrotingstraject de komende maanden niet wordt aangepast en als de economische groei zo zwak blijft, omdat de afbetaling van schulden steeds problematischer gaat worden”.

Laurent Denize is van mening dat er positieve signalen uit China beginnen te komen, met de gecombineerde impact van fiscale stimuleringsmaatregelen en renteverlagingen georkestreerd door de centrale bank. “Deze opleving is te zien aan de sterke stijging van de vraag naar koper, een metaal dat vooral wordt gebruikt om bedrijven van elektriciteit te voorzien”.

Allocaties

Wat Europese aandelen betreft, benadrukt hij dat hij relatief positief blijft omdat de waarderingen zeer aantrekkelijk zijn geworden. “Dit is een goede kans voor de lange termijn in termen van risico-rendementsverhouding, vooral in bepaalde sectoren die licht zijn gedisconteerd, zoals banken of Europese small caps, waar de waarderingen vanuit een historisch perspectief extreem laag blijven. Als de regio erin slaagt een te scherpe recessie te vermijden, zal positionering in small caps een echte aanjager van de prestaties zijn in 2024.

Laurent Denize is daarentegen voorzichtiger over Europese groei en technologie, met een multiple expansie die moeilijker te bereiken zouden kunnen zijn. “Sommige nicheaandelen worden echter weer koopwaardig en AI is een fundamenteel fenomeen dat in veel economische sectoren zal bepalen wie er op de lange termijn overleeft.”

Geen haast

Het jaar 2024 zal blijven afhangen van de timing van de renteverlagingen die door westerse centrale banken worden georkestreerd. “Wij denken echter dat de markt veel te optimistisch is geweest door te verwachten dat de monetaire versoepeling de komende 12 maanden meer dan 1% zal bedragen. Hij verwacht dat centrale bankiers de verwachtingen van tijd tot tijd zullen temperen om het effect van de renteverhogingen sinds 2022 te kunnen observeren. In deze omgeving benadrukt hij dat er kansen bestaan, vooral in speculatieve hoogrentende obligaties met korte looptijden. “Er wordt nu een echte premie geboden aan beleggers, wat betekent dat ze een verslechtering van de economische omstandigheden aankunnen”.

“Ik ben redelijk optimistisch dat beleggers de inflatie de komende 12 maanden kunnen verslaan. Vandaag is het mogelijk om evenwichtige obligatieportefeuilles samen te stellen die een rendement van meer dan 4,5% genereren over een horizon van 4/5 jaar. Het recente succes van vastrentende fondsen is het bewijs van deze huidige kans.

Laurent Denize benadrukt ten slotte dat hij zijn blootstelling aan obligaties heeft verhoogd om tegen eind 2023 een evenwichtige situatie tussen aandelen en obligaties te bereiken. “We verwachten echter dat we onze blootstelling aan aandelen in de loop van 2024 geleidelijk zullen verhogen om de versoepeling van het monetaire beleid te begeleiden, wat een gunstig signaal zal zijn voor aandelen.”

Frédéric Lejoint

Author Frédéric Lejoint

More posts by Frédéric Lejoint