Skip to main content

Nu belangrijke verkiezingen naderen die het politieke landschap kunnen vormgeven, benadrukt Quintet, het moederbedrijf van Puilaetco, de dynamieken die de wereldeconomie en de financiële markten zullen aandrijven in de tweede helft van 2024 en nadien

In het licht van de afnemende wereldwijde inflatie, de verrassend veerkrachtige groei en de verkiezingen in Europa en de VS worden de wereldwijde economische vooruitzichten gekenmerkt door contrasten en gevormd door krachtige geopolitieke breuklijnen, waaronder de invasie van Oekraïne door Rusland, de spanningen in het Midden-Oosten en de Amerikaanse verkiezingen in november, die de betrekkingen tussen de VS en China aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

De wereldwijde beleggingsvooruitzichten zijn ook verre van symmetrisch. In de eurozone wordt verwacht dat de eerste renteverlaging van de Europese Centrale Bank sinds september 2019 ondersteunend zal zijn, met verdere verlagingen in de komende zes maanden. Ter vergelijking: de hardnekkigere inflatie in de Verenigde Staten – en de daaropvolgende vertraging van de renteverlagingen door de Amerikaanse Federal Reserve, die nu waarschijnlijk rond eind 2024 zullen beginnen – draagt bij aan de economische vertraging. Dit zal naar verwachting een rem zetten op bepaalde door de VS gedomineerde activaklassen, zoals high-yield obligaties.

Dat is de visie van Daniele Antonucci, Chief Investment Officer van Quintet Private Bank, en Dimitri Christiaens, Head of Investment & Client Solutions België van Puilaetco, die vandaag de vooruitzichten voor de wereldeconomie en de financiële markten voor de tweede helft van 2024 en nadien toelichtten.

Daniele Antonucci, Chief Investment Officer van Quintet Private Bank.

“Wat belangrijk is om op te merken, is niet dat de Europese economie naar verwachting slechts half zo snel zal groeien als die van de VS. Het is veeleer de verandering die het meest van belang is: de omstandigheden in de eurozone verbeteren, terwijl ze in de Verenigde Staten verslechteren, hoewel we geen recessie in de VS aan de horizon zien. We verwachten dat deze asynchrone trends in de markten zullen worden weerspiegeld gedurende de rest van dit jaar en nadien.”

Quintet blijft over het geheel genomen licht overwogen in aandelen – met de grootste blootstelling aan Amerikaanse aandelen, wat de langetermijnmegatrends in domeinen zoals artificiële intelligentie weerspiegelt. De private bank blijft ook haar positie in wereldwijde small-cap aandelen behouden, gezien de aantrekkelijke waarderingen en de gunstige economische context.

Anderzijds blijft Quintet licht onderwogen in Europese aandelen. Hoewel de fundamentele vooruitzichten in Europa verbeteren en men kan argumenteren dat een verhoogde blootstelling aan Europese aandelen nu gerechtvaardigd is, merkt Antonucci op dat de politieke onzekerheid op korte termijn zou kunnen toenemen in het licht van de mogelijke gevolgen van de recente Europese verkiezingen en de naderende Franse verkiezingen. “Gezien onze toewijding om het vermogen van onze cliënten te beschermen en te doen groeien, zullen we onze lichte onderweging in Europese aandelen handhaven en de situatie opnieuw beoordelen zodra de huidige onzekerheid verdwenen is”, vertelt hij.

Net als voor de eurozone zijn de economische vooruitzichten voor het Verenigd Koninkrijk verbeterd sinds het begin van het jaar. Het risico van een recessie is er aanzienlijk afgenomen, aldus Dimitri Christiaens, Head Investment & Client Solutions België van Puilaetco, die nu verwacht dat de groei van het VK voor het volledige jaar bijna het niveau van de eurozone zal bereiken. De groeiverwachtingen van Quintet voor het VK liggen hoger dan zijn eerdere prognose en iets boven de huidige consensus. Christiaens gelooft dat de komende verkiezingen in het VK waarschijnlijk geen grote invloed op de markt zullen hebben, aangezien de belangrijkste partijen centristisch zijn, maar hij meent dat beleggers de mogelijke individuele fiscale maatregelen in de gaten zullen houden.

Dimitri Christiaens, Head of Investment & Client Solutions België van Puilaetco.

Ondertussen lijkt de groei in de immense Chinese economie te stabiliseren. China blijft echter worstelen met structurele uitdagingen, zoals sombere demografische vooruitzichten en een vastgoedcrisis. Andere opkomende markten zoals India blijven echter een solide langetermijnpotentieel hebben. Dat gemengde beeld is één van de redenen waarom Quintet over het geheel genomen neutraal is ten opzichte van aandelen van de opkomende markten.

Wat de vastrentende waarden betreft, meent de Head of Investment & Client Solutions België van Puilaetco dat de waarderingen van wereldwijde hoogrentende obligaties op dit moment duur zijn, terwijl Europese kwaliteitsobligaties aantrekkelijker gewaardeerd lijken.

Met betrekking tot valuta’s zegt Christiaens: “Als de rente in de eurozone of het VK aanzienlijk onder die van de VS zou dalen, zouden de euro en het Britse pond het risico lopen van te depreciëren ten opzichte van de Amerikaanse dollar, aangezien wisselkoersen op korte termijn doorgaans worden beïnvloed door renteverschillen. Als dat zou gebeuren, zou de importprijsinflatie in de eurozone en het VK versnellen, wat de inflatiedoelstellingen van de ECB en de Bank of England in gevaar zou brengen.”

Hij merkt echter op dat dit niet het basisscenario van Quintet is. “We verwachten dat de euro en het Britse pond stabiel zullen blijven ten opzichte van de Amerikaanse dollar op korte termijn, met een lichte opleving op langere termijn.”

Tot slot, wat grondstoffen betreft, zegt de Head of Investment & Client Solutions België van Puilaetco: “Goud is op dit moment misschien iets overgewaardeerd, maar blijft een waardevolle strategische hedge, net als brede grondstoffen, gezien de geopolitieke risico’s.”

EFI

Author EFI

More posts by EFI