Skip to main content

De Euro STOXX 50 steeg in 2023 met 19,4%. Wat gebeurt er na de aandelenrally?

Het beursjaar 2023 werd gekenmerkt door een verrassend sterke opwaartse beweging. Niet alle sectoren hebben echter in gelijke mate bijgedragen aan deze hausse. Vooral large-cap technologieaandelen stuwden de indices omhoog. Aan het begin van het jaar wordt dit door velen gezien als een waarschuwingssignaal dat er op korte termijn is gerekend op een te grote stijging. In andere sectoren handelen veel aandelen echter nog steeds ver onder hun hoogtepunten, in sommige gevallen als gevolg van de gemengde prestaties van het afgelopen jaar.

Kansen in de defensieve consumentensector en gezondheidszorg

Twee defensieve sectoren konden vorig jaar geen gelijke tred houden met de belangrijkste indices. Ten eerste de consumentensector, die te lijden had onder de vrees dat hoge rentevoeten en energieprijzen de consumptie van consumenten zouden verminderen. Coca-Cola, Nestlé en Co. konden ook niet profiteren van hun defensieve kwaliteiten, omdat de recessie uitbleef. Ten tweede is er de gezondheidszorg. Afgezien van bijzondere ontwikkelingen bij Novo Nordisk en Eli Lilly, die profiteren van de sterke vraag naar geneesmiddelen tegen obesitas, konden de meeste farmaceutische aandelen en leveranciers zoals leveranciers van laboratoriumapparatuur Thermo Fisher en Danaher geen aanzienlijke koerswinsten noteren. Wat deze twee sectoren gemeen hebben, is dat ze tijdens de periode van het coronavirus een boom doormaakten (door het testen van het coronavirus en de productie van vaccins, maar ook door de trend om thuis te blijven, waardoor met name de online consumptie toenam) en nu een fase van normalisering doormaken. Als gevolg daarvan zijn de waarderingen van veel defensieve aandelen eind 2023 weer aanzienlijk gedaald.

Aandelen van kleine bedrijven blijven achter

Veel tweederangsaandelen herstelden ook veel minder sterk van de verliezen in 2022 en staan nog steeds ver onder hun voormalige toppen. Aan de ene kant zijn er goede redenen voor deze ontwikkeling: tot medio 2021 hadden mid-caps het lang beter gedaan dan de grote indices, dus de waarderingen waren ambitieus. Bovendien zijn de meeste technologieleiders op veel innovatieve gebieden grote bedrijven. Toch kan het, nu de waarderingsratio’s aantrekkelijker zijn geworden, de moeite waard zijn om te kijken naar het tweede echelon, bijvoorbeeld naar bedrijven die actief zijn in een niche, die de concurrentievoordelen hebben van een ‘grote vis in een kleine vijver’ en die hun markt consolideren door kundige overnames.

Conclusie: achterblijvende sectoren bieden nog steeds kansen

Na een goed jaar voor de belangrijkste beursindices suggereert onze analyse dat het de moeite waard kan zijn om te kijken naar sectoren en segmenten die recentelijk zijn verwaarloosd. Naar onze mening bieden mid-cap aandelen en aandelen in de gezondheidszorg en de consumentensector potentieel goede instapkansen.

Tilo Wannow

Author Tilo Wannow

More posts by Tilo Wannow