Skip to main content

Een workshop over private equity, georganiseerd door ODDO BHF AM in Parijs, liet zien dat private equity nog steeds een vast onderdeel is van een portefeuille, maar dat er aanvullende aandachtsgebieden zijn.

Managing Director Jérôme Marie, verantwoordelijk voor private equity bij ODDO BHF AM, begon zijn presentatie met het schetsen van enkele voordelen van private equity: “Volgens ons is de volatiliteit lager dan bij beursgenoteerde activa, is het een goede aanvulling op andere, meer traditionele strategieën, maar kunnen vooral de relatieve en absolute rendementen aantrekkelijk zijn.”

Marie gaf aan dat bij een beleggingshorizon van 15 jaar private equity met kop en schouders uitsteekt boven andere, meer traditionele beleggingscategorieën zoals Amerikaanse en wereldwijde aandelen, obligaties, grondstoffen en infrastructuur: “in het geval van private equity zitten we op een geannualiseerd rendement van meer dan 13% over die periode. Dat is indrukwekkend”.

Zelfs in perioden van stagnatie en recessie leverde private equity een extra rendement, alpha genaamd, ten opzichte van andere beursgenoteerde activaklassen van 900 basispunten, aldus Marie.

Stand houden

Marie betoogde dat private equity het goed kan blijven doen tijdens moeilijke perioden op de aandelenmarkten, waarbij ze het voorbeeld van 2022 aanhaalde, toen de aandelenmarkten sterk daalden. “In dat jaar bleef private equity redelijk stabiel. We zien hetzelfde beeld als we kijken naar onze portefeuille van ongeveer 600 fondsen van 300 beheerders. Exitwaarderingen waren ook gemiddeld ongeveer 27% hoger dan de waarde in de boeken van de beheerders 12 maanden voor de verkoop. Dit toont aan dat de waarderingen niet te optimistisch waren, integendeel. We hebben de afgelopen twee 2 jaar beperkte prijsherzieningen gezien en verwachten ook geen materiële neerwaartse aanpassingen op de korte termijn, integendeel volgens ons. “

Misvatting

Marie legde ook een misvatting bloot, met name dat te veel schulden de prestaties van private equity negatief zouden beïnvloeden. “In de afgelopen jaren hebben we inderdaad een snelle en scherpe stijging van de rentetarieven meegemaakt, maar dit heeft geen noemenswaardige invloed gehad op buyouts met een beperkt of gemiddeld hefboomeffect.”

Kenmerken

ODDO BHF AM is van mening dat market timing niet van toepassing is op private equity, zegt Marie, maar we beheren onze portefeuilles actief. ” We beleggen in de sterkste overtuigingen en streven naar risicospreiding door portefeuilles samen te stellen over verschillende fondsen, thema’s en beheerders” , besluit Marie. “We hebben toegang tot de beste beheerders, beleggen wereldwijd, zowel in primaire als secundaire, en co-investeringen.”

FJV

Author FJV

More posts by FJV