Skip to main content
  • Tegen de achtergrond van steeds strengere regelgeving inzake emissiebeperking is waterstof een van de belangrijkste technologieën voor de energietransitie. 
  • België is een van de belangrijkste kandidaat-lidstaten voor investeringen in waterstof. 
  • NTT DATA helpt bedrijven om nieuwe bedrijfsmodellen te creëren en te ontwikkelen, kansen te identificeren en de financiering van projecten in deze energiesector te ondersteunen. 

NTT DATA, leider in digitale transformatie en technologieconsultant, presenteert vandaag zijn white paper over waterstof. Waterstof speelt inderdaad een sleutelrol in de huidige energietransitie. Sociaal-economische overwegingen en de verwachtingen van landen op het gebied van duurzaamheid hebben de energiemarkt ingrijpend veranderd. 

Waterstof, dat een koolstofvrije voetafdruk heeft, is een van de meest duurzame en efficiënte energieopties geworden om de decarbonisatiedoelstellingen te bereiken. De technologie wint aan belang als energiebron in de industrie en bij de overheid. De waterstofmarkt ontwikkelt zich snel dankzij de groeiende vraag in diverse sectoren zoals vervoer en energieopwekking. Volgens een rapport van de Hydrogen Council, een initiatief dat tijdens het World Economic Forum in Davos werd gelanceerd, zijn er voor 2022 680 grootschalige waterstofprojecten ingediend en zullen de directe investeringen tegen 2030 naar verwachting oplopen tot 220 miljard euro. 

Tegen deze achtergrond presenteert NTT DATA het rapportHydrogen: The New Commodity ​ Powering a Greener Economy” waarin de toestand van waterstof wordt geanalyseerd als onderdeel van de groene economie waar de maatschappij naartoe gaat. De multinational werkt met name aan projecten om de technologie op de voorgrond te plaatsen en de energietransitie te bevorderen door middel van advies aan bedrijven over de ontwikkeling van projecten voor de productie van waterstof uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind of waterkracht, bekend als groene waterstof. Dit alles helpt de ontwikkeling van een volwassen markt te versnellen, in overeenstemming met de strategie van het land en het restrictieve emissiebeleid van de EU. 

Juan Rubio Bonilla, Head of Utilities France & Belgium bij NTT DATA, zegt: Waterstof is een belangrijke factor in de energietransitie en is op verschillende niveaus in alle organisaties al realiteit. Dankzij onze expertise in de energie-industrie kunnen we samenwerken met belangrijke organisaties in de waardeketen en bijdragen aan de overgang naar het gebruik van schonere energie.” 

België, een belangrijke speler op het gebied van groene waterstof 

Europa wordt beschouwd als wereldleider in de ontwikkeling van waterstof. Strenge voorschriften inzake emissiebeperking hebben waterstof tot een van de belangrijkste technologieën in de energietransitie gemaakt. Dit opent nieuwe markten en veelbelovende commerciële mogelijkheden, die op hun beurt investeringen aantrekken van gespecialiseerde durfkapitaalfondsen en gevestigde energiebedrijven. 

In oktober 2021 heeft België zijn eerste waterstofstrategie aangenomen, gebaseerd op 4 pijlers: zich positioneren als Europa’s invoer- en doorvoerhub voor hernieuwbare moleculen, zijn leiderschap in waterstoftechnologieën behouden, een robuuste Europese waterstofmarkt tot stand brengen en investeren in internationale samenwerking om de bevoorrading veilig te stellen. 

Met de huidige energiecrisis zijn strategische opslag, diversificatie van de invoer en de totale efficiëntie van het energiesysteem ook prioriteiten geworden in de nieuwe federale waterstofstrategie. ​ 

België beschikt reeds over een waterstoftransportnetwerk via pijpleidingen en is van plan tegen 2026 nog eens 100 tot 160 km pijpleidingen aan te leggen en tegen 2030 een open waterstofruggengraat te ontwikkelen die havens met industriegebieden en buurlanden verbindt. ​ 

Dankzij zijn centrale ligging in Europa en zijn grote Noordzeehavens wil België zich positioneren als een invoer- en doorvoercentrum voor hernieuwbare moleculen in West-Europa, zoals momenteel het geval is voor aardgas en elektriciteit. ​ 

België, dat tegen het einde van het decennium ongeveer 10.000 banen hoopt te creëren, heeft zich tot doel gesteld tegen 2026 minstens 150 MW elektrolysers in gebruik te nemen. 

Nieuwe toepassingen van waterstof 

Tot nu toe werd waterstof vooral gebruikt in raffinaderijen voor het kraken en de productie van polymeren, in de kunstmestindustrie en in de staalindustrie. Binnenkort zal waterstof echter ook worden gebruikt voor de productie en opslag van elektriciteit, in het zware vervoer en als een van de meest efficiënte oplossingen op middellange termijn voor het lichte vervoer. Brandstofcellen drijven nu al auto’s, bussen, schepen en ten slotte de luchtvaart aan. 

Tips om deze technologie te promoten 

NTT DATA biedt zijn klanten strategisch advies, roadmap-ontwikkeling en het creëren van bedrijfsmodellen voor waterstof en zijn derivaten, evenals contractbeheer en -handhaving, bemiddeling tussen producenten en kopers, en financieringsondersteuning. 

Daarnaast omvat het aanbod de identificatie van kansen, het ontwerp van het bedrijfsmodel, marketingondersteuning, risicoanalyse en ondersteuning van back-officeprocessen. 

KFI

Author KFI

More posts by KFI