Skip to main content

Christopher Dembik, Pictet Asset Management.

De beurs van Parijs blijft onder druk staan door de waarschijnlijk langdurige onderhandelingen die moeten plaatsvinden om een nieuwe regering te vormen en de waarschuwingen van ratingbureaus tegen eventuele pogingen om de economisch gunstige maatregelen van de afgelopen zeven jaar terug te draaien – zoals de pensioenhervorming en de liberalisering van de arbeidsmarkt. Druk betekent echter niet paniek. De CAC Small, die zeker een betere risicobarometer is dan de hoofdindex CAC 40, daalde gisteren met 1,70%. Dat lijkt veel, maar het is logisch gezien de nieuwe politieke situatie. Vanuit ons oogpunt, zolang de obligatiemarkt standhoudt, is er geen bijzondere reden tot bezorgdheid over Franse aandelen. Laten we het glas halfvol zien in plaats van halfleeg: veel goede aandelen zijn op dit moment goedkoop, dus het is misschien een goed moment om erin te investeren, vooral in de luxe sector.

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan heeft de voorzitter van de Fed zijn werk gedaan en de weg vrijgemaakt voor een renteverlaging in september. Hij heeft een herijking van het monetaire beleid aangekondigd. De monetaire beleidsbeslissingen zullen vergadering na vergadering worden genomen – wat niet helemaal nieuw is. Hij was verheugd over de daling van de inflatie en de afname van de spanningen op de arbeidsmarkt. Een belangrijk punt: hij benadrukte het risico van te laat of te weinig de rente verlagen, wat negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de economische activiteit en de werkgelegenheid. Alles is klaar voor een renteverlaging in het najaar.

EFI

Author EFI

More posts by EFI