Skip to main content

Flexibiliteit in duurzame investeringen

J.Safra Sarasin heeft zo pas zes duurzaamheidsfondsen laten registreren bij de marktautoriteit in België zodat een breed scala aan distributiepartners ze kan verdelen. Het gaat om duurzame fondsen gericht op aandelen, obligaties en een gemengd fonds: JSS Sustainable Multi Asset – Global Opportunities.

Na die registratie begon de bank meteen met de commercialisatie van dat aanbod op een lunchvergadering voor klanten. Daar kwam onder andere ook Aurélie Tixerand, de senior portfolio manager Multi Asset & Systematic, aan het woord. “In onze afdeling leggen we de nadruk op flexibiliteit. We willen een robuuste risk adjusted return kunnen bieden aan onze cliënten. We vergelijken ons niet met een benchmark omdat zo’n vergelijking ons verhindert het risico op verlies volledig te beheersen. Die aanpak moet ons toelaten om snel te reageren op bewegingen in de markt. Dat combineren we met een constante aandacht om in te spelen op opportuniteiten.”

Aurélie Tixerand, senior portfolio manager Multi Asset & Systematic bij J.Safra Sarasin

Laurent Misonne hoofd van de afdeling Distribution Benelux-France van J.Safra Sarasin wijst op de lange traditie van de groep op het vlak van duurzaamheid. “In feite werkt de bank al sinds 1989 jaar met duurzame beleggingen. In die tijd is onze aanpak voortdurend geëvolueerd. Dat begon door het uitsluiten van investeringen in bedrijven met een negatieve impact. Daarna evolueerden we meer naar een strategie van integratie van ESG-criteria. Intussen hebben we meer oog voor het engagement en een actieve contributie van de bedrijven. Het fonds JSS Sustainable Multi Asset – Global Opportunities staat geklasseerd als Article 8 SFDR. We willen onze klanten een aantrekkelijk risk adjusted return bieden. We slagen daar ook goed in als je dat vergelijkt met onze peers.”

Pionier in duurzaam beheer

“De selectie van de duurzame assets maken we op basis van zes verschillende bronnen met ESG-data. We hanteren een eigen analysemodel waarmee we intussen twintig jaar ervaring hebben opgebouwd. Dat model houdt aparte scores bij voor de drie types parameters: environment, social en governance. Deze analyses voeren we uit in ons eigen duurzaamheidsdepartement met een elftal ESG-analisten onder leiding van de chief sustainability officer Daniel Wild,” zeggen Aurélie Tixerand en Laurent Misonne.

Het verschil maken met een multi asset aanpak

“De manier waarop we onze portefeuille samenstellen is gebaseerd op een dubbele aanpak. Enerzijds hebben we de Systematic aanpak met een gedisciplineerde analyse van de data van de markten en bedrijven. We doen aan nowcasting: we analyseren wat die gegevens ons zeggen over de huidige situatie van de economie doorheen drie categorieën (macro, micro en sentiment). Ons cyclisch model maakt geen voorspellingen maar geeft aan in welke fase van de cyclus we ons nu bevinden.”

“Die systematische aanpak kijkt vooral naar de economische cyclus op de middellange termijn. We combineren dat met een discretionaire aanpak die meer is gericht op het nemen van tactische beslissingen en het ontwikkelen van alternatieve scenario’s. Hier heeft het managementteam opnieuw een gestructureerde methode met verschillende investeringscomités en een dagelijkse opvolging. De houding van de mensen in het team is op dit ogenblik iets voorzichtiger dan die van de systematische aanpak. We zien dat de economie in de VS weliswaar veel veerkracht vertoont, maar we sluiten een recessie in de komende maanden toch niet uit. Ook de situatie op het vlak van inflatie, het rentebeleid enzoverder doen ons geloven dat er een beperkt risico is op een marktcorrectie. We hebben meer bescherming ingebouwd in de portefeuille.”

Laurent Misonne: “We hebben een mooi aanbod met producten met een aantrekkelijke ­risk adjusted return. Maar deze fondsen blijven nog onbekend in België. Daarom doen we er nu alles aan om hierover meer te communiceren. In België kunnen we, net als in de andere landen, uitgroeien tot een uitverkoren partner voor klanten die meer willen investeren in duurzaamheid. In Scandinavië en Nederland liepen dergelijke investeerders voorop in deze trend, maar nu zien we ook in België en Luxemburg een stijgend interesse.”

EFI

Author EFI

More posts by EFI