Skip to main content

De Wet Natuurherstel van de EU werd gisteren gestemd

  • De Milieuraad van de EU heeft de EU-wet natuurherstel aangenomen, met een last-minute verandering in het standpunt van Oostenrijk die het pad effende voor de officiële goedkeuring van de wet. ​ De Wet natuurherstel is het vlaggenschip van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 en heeft als doel om tegen 2030 ten minste 30% van de habitats die onder de wet vallen (waaronder grasland, bossen, meren, rivieren, wetlands en koraalbedden) in slechte staat te herstellen, wat moet oplopen tot 60% tegen 2040 en 90% tegen 2050.
  • De goedkeuring van de EU-wet inzake natuurherstel door de Raad van de EU is een belangrijke stap voor de natiestaten om de achteruitgang van natuurlijke ecosystemen in Europa aan te pakken. ​ Het is ook een belangrijk signaal dat het Europese continent bereid is het voortouw te nemen bij het aanpakken van de biodiversiteitscrisis op wereldschaal.
  • Het komt bijzonder gelegen dat de EU-wet inzake natuurherstel is aangenomen in de aanloop naar COP16 – de VN-conferentie over biodiversiteit – die in oktober in Colombia plaatsvindt. ​ COP16 zal zich richten op de vraag hoe individuele landen het mondiale biodiversiteitsraamwerk dat in december 2022 tijdens COP15 werd overeengekomen, in actie kunnen brengen door middel van nationale strategische actieplannen voor biodiversiteit. ​
  • De afgelopen jaren zijn een aantal beleidskaders en regelgevingen van kracht geworden die de noodzaak van bescherming en herstel van biodiversiteit benadrukken, zoals het Global Biodiversity Framework en de Taskforce for Nature Related Financial Disclosure. ​ De goedkeuring van deze nieuwe wet zou de noodzaak voor Europese en internationale bedrijven om hun natuurgerelateerde risico’s en kansen te beoordelen, nog duidelijker moeten maken.
LFI

Author LFI

More posts by LFI