Skip to main content

Bitcoin, de bekendste cryptomunt, heeft onlangs de mijlpaal van 72.000 dollar bereikt. Dit zorgt ervoor dat veel beleggers overwegen om hun winst te verzilveren. Maar wat zijn de fiscale gevolgen hiervan in België? De Belgische wetgeving rond de belasting van meerwaarden en inkomsten uit crypto’s is momenteel verre van duidelijk, waardoor beleggers voor uitdagingen staan bij het aangeven van hun winsten.

De Belgische belastingdienst onderscheidt drie categorieën van crypto-bezitters: de ‘goede huisvader’, de speculant en de professional.

  1. Goede huisvader: Dit zijn beleggers die voorzichtig en op middel- tot lange termijn investeren. Voor hen zijn de winsten uit cryptomunten vrijgesteld van belastingen en hoeven deze niet aangegeven te worden.
  2. Speculant: Deze groep neemt hogere risico’s voor snelle winsten. Zij moeten hun winsten aangeven als “diverse inkomsten” en betalen hierop 33% belasting, verhoogd met de gemeentebelasting.  
  3. Professional: Dit zijn de traders die dagelijks handelen, vaak voor zichzelf of anderen. Hun winsten worden belast als beroepsinkomsten, met progressieve tarieven tot 50%.

Het grootste probleem is echter het gebrek aan duidelijke criteria om te bepalen in welke categorie een belegger valt. “De fiscus zou kunnen argumenteren dat men moeilijk iemand als ‘goede huisvader’ kan beschouwen gelet op de volatiliteit van de cryptomarkt,” zegt Dave van Moppes, fiscaal advocaat en managing partner bij Tuerlinckx Tax Lawyers, maar deze zienswijze is mijn inziens niet correct.  Ook de rulingdienst erkent dat er wel degelijk sprake kan zijn van een normaal beheer dat belastingvrij is.

De criteria waarop de belastingdienst zich baseert om te bepalen in welke categorie iemand valt, zijn vaag. Om te bepalen of je al dan niet als goede huisvader handelt wordt er onder meer gekeken naar het percentage van het vermogen dat in crypto is belegd, de duur van het bezit van de munten, en het aantal transacties. Bij rulings lijkt de grens rond 20%-25% van het roerende vermogen te liggen. Maar dit moet niet worden gezien als een absolute regel. De moeilijkheid is dat rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden die spelen binnen een bepaalde casus.

Behalve de winst bij verkoop van crypto, zijn er ook passieve inkomsten zoals staking en farming. Deze worden belast als roerende inkomsten tegen 30% op de tegenwaarde in euro op het tijdstip van de toekenning.

Het bijhouden van transacties en het berekenen van de belastbare winsten is een uitdaging. “Manueel is dit bijna onmogelijk, gespecialiseerde software is essentieel,” aldus Baptistin Alaime van Tuerlinckx Tax Lawyers. Bovendien moeten cryptobezitters met buitenlandse platformen hun accounts melden bij de Nationale Bank van België, een proces dat praktisch uitdagend kan zijn.

De belastingdruk op crypto-investeerders neemt toe. Vanaf 1 januari 2026 treedt de Europese DAC8-richtlijn in werking, die platforms verplicht om gegevens van cryptobeleggers te delen met de overheid. Wie denkt dat hij onder de radar kan blijven, vergist zich. Integendeel, ze hebben er alle belang bij om ervoor te zorgen dat de belastingregels nu correct worden toegepast, om grotere problemen later te voorkomen. “De druk om cryptobeleggers beter te begeleiden neemt toe,” zegt Dave van Moppes.

De Belgische fiscale regels rond crypto’s zijn momenteel onduidelijk en laten veel ruimte voor interpretatie. Beleggers worden aangeraden om proactief hun transacties bij te houden en samen te werken met de fiscus om onaangename verrassingen te voorkomen. Met de komst van de DAC8-richtlijn zal de transparantie rond cryptotransacties toenemen, wat zal onvermijdelijk leiden tot een golf van controles.


Over Tuerlinckx Tax Lawyers  

Tuerlinckx Tax Lawyers, opgericht in 2011 door Jan Tuerlinckx en Dave van Moppes, heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevend fiscaal advocatenkantoor dat conventies durft uit te dagen om de beste resultaten voor haar cliënten te bereiken. Met vestigingen in Antwerpen, Zonhoven en Charleroi, en een team van 33 toegewijde professionals, staat het kantoor bekend om zijn oplossingsgerichtheid en pragmatische benadering van fiscaal recht.  

 De focus van Tuerlinckx Tax Lawyers ligt op het voorkomen en vermijden van fiscale geschillen. Doen ze zich toch voor? Dan mag de cliënt rekenen op een efficiënte en doeltreffende verdediging.  De expertise van Tuerlinckx Tax Lawyers omvat verder het begeleiden van bedrijfsprocessen, zoals overnames en fusies, waarbij ze streven naar een optimale integratie van vennootschapsrecht en fiscale strategieën. Tuerlinckx Tax Lawyers biedt ook gespecialiseerde maatwerk inzake vermogensstructurering en estate planning aan particulieren.  

EFI

Author EFI

More posts by EFI