Skip to main content

De aanpak van het verlies aan biodiversiteit gaat net zo’n enorme verandering doormaken als ons doen en denken rondom het terugdringen van CO2 in de periode sinds het Klimaatakkoord van Parijs. Gabriel Micheli vertelt welke veranderingen eraan komen, wat de impact is van de huidige onrust op financiële markten op duurzaam beleggen en wat de groeiende focus op biodiversiteit betekent voor beleggers.

Gabriel Micheli, Senior Investment Manager Pictet Asset Management.

Bij duurzaam beleggen denk je al snel aan CO2. Door alle handelssystemen hangt er een duidelijk prijskaartje aan het broeikasgas en bedrijven investeren flink om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Hoe lang duurt het voordat we op dezelfde manier met biodiversiteit omgaan?

Micheli: “Dat gaat sneller dan je denkt. Tien jaar geleden was er nog geen Klimaatakkoord van Parijs. Er zijn allerlei soorten broeikasgassen zoals methaan en CO2. Indertijd hadden we geen idee hoe we daarmee moesten omspringen wat betreft meten en het stellen van normen. Inmiddels zijn daar goede modellen voor. Bijna iedereen ziet het belang in van het terugdringen van de CO2-uitstoot. Inmiddels zijn er tientallen systemen of beurzen voor emissiehandel, zodat er steeds vaker ook echt een prijskaartje aan hangt. Als je bedenkt dat het akkoord van Parijs nog geen acht jaar geleden werd ondertekend, zijn alle veranderingen eigenlijk razendsnel gegaan. Ik durf te wedden dat we dat straks ook zeggen over de omslag die nu komt in ons denken en doen wat betreft biodiversiteit. Over een aantal jaren hebben we waarschijnlijk een soortgelijke aanpak ontwikkeld voor de bescherming van ecosystemen. Er komen steeds meer onderzoeken die onderschrijven dat biodiversiteit een grote invloed heeft op de leefbaarheid van onze planeet. En de afspraken die gemaakt zijn op klimaattop COP15, laten zien dat landen ook echt werk gaan maken van het beschermen van de natuur. Het is dus een kwestie van tijd totdat er ook voor biodiversiteit duidelijke maatstaven zijn die de basis vormen voor duidelijke normen en wetten.”

In hoeverre leidt de onrust in de banksector en de financiële wereld de aandacht af van de grote klimaatuitdagingen? 

Micheli: “Integendeel. Bij eerdere crises zie je dat het klimaat een grote rol speelt bij de maatregelen die overheden nemen. Als antwoord op de economische tik van de coronapandemie, heeft Europa bijvoorbeeld een enorm herstelfonds ingevoerd. De 750 miljard aan leningen en subsidies moest gebruikt worden voor verstandige hervormingen, met nadruk op duurzaamheid en digitale ontwikkelingen. In de Verenigde Staten zie je hetzelfde gebeuren bij de Inflation Reduction Act, waar president Joe Biden in 2022 zijn handtekening onder zette. Een grote crisis is vaker een aanjager voor het aanpakken van klimaatproblemen, dan dat het de aandacht afleidt van de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan.”

Op welke wijze kan je nu al beleggen in het herstel of de bescherming van biodiversiteit? 

Micheli: “Het is lastig om bedrijven te vinden die nu al een directe bijdrage leveren aan het verbeteren van biodiversiteit. Maar er zijn allerlei ondernemingen met activiteiten die helpen om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. En dat is een heel goed startpunt. Ongeveer 90 procent van het biodiversiteitsverlies is bijvoorbeeld het gevolg van de wijze waarop we allerlei grondstoffen zoals olie en ijzererts uit de grond halen. Als we slimme oplossingen vinden om veel zaken uit het dagelijks leven zoals kleding en meubels een tweede leven te geven, maken we al een verschil.”

De ReGeneration-strategie van Pictet belegt echter ook in banken. Hoe past dat in de benadering van biodiversiteit?

Micheli: “Door te investeren en samen te werken met bepaalde banken, kunnen we een grote duurzame impact genereren. In opkomende landen hebben veel mensen nauwelijks geld voor eten of een dak boven hun hoofd. In zo’n situatie heb je niet de luxe om na te denken over het maken van een duurzame keuze. En dat is waar een goede bank zijn waarde kan bewijzen. Bijvoorbeeld door bij het verstrekken van microkrediet aan kleine boeren en vissers als voorwaarde te stellen dat het geld gebruikt wordt voor de aanschaf van duurzame landbouw- en visgerei. Als boeren en vissers zorgvuldiger omspringen met ecosystemen op land en water, is er voor de bank ook een grotere kans dat de lening wordt terugbetaald. Met deze aanpak kan de levensstandaard van de bevolking naar een hoger niveau worden getild, terwijl de lokale biodiversiteit een kans krijgt om zich te herstellen.”

In hoeverre is het nog lastig om beleggers te overtuigen dat de focus op biodiversiteit niet ten koste gaat van het financieel rendement?

Micheli: “Er komen steeds meer studies waaruit naar voren komt dat bedrijven die oog hebben voor de wereld om zich heen, minder kwetsbaar zijn voor duurzame gevaren en daardoor op de lange termijn een beter risico-rendementsprofiel hebben. Daar komt bij dat het doorslaggevende belang van biodiversiteit voor onze planeet steeds beter zichtbaar wordt. Over vijf jaar kan je niet meer je kinderen of kleinkinderen in de ogen kijken en zeggen dat je niet wist wat er speelde.”

KFI

Author KFI

More posts by KFI