Skip to main content

Luc Olivier, CFA, Beheerder, La Financière de l’Échiquier.

PFAS, een acroniem waarachter chemische moleculen schuilgaan die worden omschreven als “eeuwige vervuilers”. Hun belangrijke resistente eigenschappen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van talloze industriële sectoren sinds de jaren 1950. Of het nu gaat om textiel, voedselverpakkingen, cosmetica, halfgeleiders, inkt, bakpannen met antiaanbaklaag of tandpasta, deze eeuwige verontreinigende stoffen zijn overal aanwezig. Ze zijn hardnekkig en stapelen zich op in onze ecosystemen, in de lucht en het water. Hun concentratie is zo groot dat het een maatschappelijk en economisch probleem is geworden: de kosten van de gezondheidsgevolgen van luchtvervuiling, waar de PFAS aan bijdragen, worden geschat op meer dan 6% van het wereldwijde bbp . Geconfronteerd met de correlatie van uitdagingen, met name op het gebied van biodiversiteit – de belangrijkste oorzaak van verlies in Europa is vervuiling ​ – zetten bedrijven innovatieve oplossingen in. Sommige daarvan worden ondersteund door impactbeleggingen, met name via beleggings- en engagementstrategieën.

Baanbrekende bedrijven zijn zich bewust van de uitdagingen en gevolgen van PFAS voor de biodiversiteit, dragen bij aan het onderzoek naar en de ontwikkeling van oplossingen ter vervanging van eeuwige verontreinigende stoffen. Dit is het geval bij Kemira, een Fins chemisch bedrijf, dat haar expertise samen met 11 industriële en onderzoekspartners inzet in het kader van het ZeroF-project. Het ZeroF-project, dat wordt gefinancierd door de Europese Unie en het Zwitserse staatssecretariaat voor onderwijs, onderzoek en innovatie en wordt gesteund door 9 landen, heeft als doel levensvatbare alternatieven te bieden voor eeuwige verontreinigende stoffen en tegelijkertijd iets te doen aan de terughoudendheid van de industrie en de consumenten. Als pionier op dit gebied kondigde Veolia afgelopen april de start aan van haar dertigste PFAS-behandelingslocatieproject. Dit nieuwe programma in de staat New York zal meer dan 140.000 Amerikanen van water voorzien met concentraties die onder de wettelijke drempelwaarden liggen door het gebruik van technologieën zoals actieve kool en nanofiltratie. Als leider in deze sector zet Veolia haar expertise ook in Europa in, waar het op grote schaal het water analyseert dat aan consumenten wordt geleverd.

Steeds meer bedrijven en overheden ondernemen actie. Afgelopen maart lanceerde het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen, op initiatief van Duitsland en Nederland, een raadpleging gericht op het verbieden van PFAS in de Europese Unie. Het Amerikaanse Environmental Protection Agency volgt hetzelfde traject en introduceert nieuwe normen die de blootstelling van bijna 100 miljoen mensen zullen helpen verminderen.

Zich bewust van het belang van de problemen die op het spel staan, ondernemen ook pioniers in de vermogensbeheersector actie, door middel van engagement en uitsluitingsinitiatieven zoals LBP AM, waarvan La Financière de l’Echiquier (LFDE) deel uitmaakt. In juli 2023 lanceerde LBP AM een due diligence proces onder leiding van Camille Bisconte De Saint Julien, Human Rights Officer. Deze aanpak bestaat uit vier engagementen: de impact stoppen, de impact verhelpen, raadplegen en communiceren en een robuust specifiek beleid invoeren. Deze mobilisatie rond eeuwig vervuilende stoffen is in de eerste plaats gericht op de productiebedrijven die de vervuiling veroorzaken.

Gezien de convergentie van deze uitdagingen geloven wij dat de rol van impactbeleggingen in beursgenoteerde bedrijven cruciaal is. Het draagt nu, en in de toekomst op grotere schaal, bij aan het wegsluizen van kapitaal naar bedrijven die zich inzetten voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van alternatieve oplossingen die de biodiversiteit respecteren. Actie is doorslaggevend.

LFI

Author LFI

More posts by LFI