Skip to main content

Allianz Global Investors heeft drie beleggingsthema’s geïdentificeerd op private markets die beleggers in 2023 interessante mogelijkheden kunnen bieden.

Ze focussen vooral op private credit, co-investments en GP-led secondaries, alsook infrastructuur. Dat zijn de meest aantrekkelijke activaklassen.

Emmanuel Deblanc
Global Head Private Markets bij Allianz GI

Emmanuel Deblanc, global head of private markets bij Allianz GI, zei: “de private markets zijn uitgegroeid tot een wereldwijd, zeer divers en heterogeen universum waarin beleggers, volgens ons, relatieve en absolute waarde kunnen vinden tegen een complexe macro-economische achtergrond.”

“In het afgelopen decennium hebben we onrealistisch lage reële en nominale rentevoeten gekend. Hierdoor hebben beleggers de waarderingen in de publieke markten doen oplopen en hebben ze de illiquiditeitspremie geoogst die bepaalde private markets bieden. Dat betekent dat er in de huidige onzekere economische omgeving een repricing plaatsvindt van kapitaal en reële activa. Dat kan mogelijk heel wat kansen bieden in de private markets.”

Deblanc verwijst naar drie belangrijke domeinen voor private credit: Europese mic-cap lending, Europese kredietmarkten, en trade finance.

Hij stelt: “Het is mogelijk dat in 2023 de banken verder hun financiering terugschroeven op de Europese kredietmarkten, en vooral in het sterk non-investment grade segment. Dat wordt veroorzaakt door de oplopende financieringskost van de banken zelf. Ook hebben banken meer kansen om gemakkelijker geld te verdienen in veiligere segmenten in een hogererenteomgeving.”

“Hogere rendementen in het lagere ratingsegment van de kredietmarkten bieden meer mogelijkheden om de verliezen op te vangen die kunnen ontstaan in een recessie.”

Hij beschouwt trade finance als een semi-liquide activaklasse op korte termijn met beperkt krediet- en renterisico. Dat kan daarom worden gebruikt als “een tool om de portefeuillerendementen op peil te houden, terwijl men kan wachten tot de langer lopende kredietmarkten een nieuw evenwicht vinden.”

Hoewel Deblanc voorspelt dat de markt voor financieringen moeilijker wordt en dat beleggers hun portefeuilles moeten aanpassen, verwacht hij wel dat GP’s hun beleggingsperiodes zullen verlengen via co-investments en GP-led secondaries.

Hij zei: ‘secondaries hebben veel troeven: ze kunnen sneller schakelen op een moment waarop beleggers een sterke complexiteitspremie kunnen innen bovenop aantrekkelijke instapmomenten: liquiditeit voor verkopers; en objectieve  pricingniveaus voor alle stakeholders.”

Deblanc voegde eraan toe dat men optimale waarde kan ontsluiten in de segmenten die de afgelopen jaren het sterkst zijn gegroeid, zoals infrastructuurleningen en credit.

Het team bij AllianzGI is van mening dat infrastructuur dit jaar een erg aantrekkelijke sector wordt.

Deblanc stelt: “Veel factoren onderbouwen onze stelling dat dit een interessante sector is om meer in te beleggen. Dat wordt ten eerste ingegeven door de enorme kapitaalbehoeften in de energiesector voor zowel de energietransitie en -zekerheid die de afgelopen decennia over het hoofd werd gezien. Nu rekenen we in jaren.”

“De infrastructuursector biedt nog steeds interessante kansen, maar de laatste golf is echt uniek geweest. De private markets zijn gegroeid als kool. De ontwrichting die we hebben gezien in 2022 op de publieke markten en de kapitaalintensiteit in de energiesector moet ervoor zorgen dat beleggers opnieuw de gelegenheid krijgen om aantrekkelijk in te stappen in bepaalde private markets. Ervaring en inzicht in deze markten zullen meer dan ooit doorslaggevend zijn terwijl de onzekerheid hoog blijft.”

KFI

Author KFI

More posts by KFI