Skip to main content

Binance stelt richtlijnen op om vertrouwen in crypto ecosysteem te herstellen  

2022 was een moeilijk jaar voor de cryptowereld. Het vertrouwen kreeg een flinke knauw na verschillende schandalen en vooral de implosie van het handelsplatform FTX heeft er flink ingehakt. Maar het zou zonde zijn om het kind met het badwater weg te gooien en alle technologische vernieuwingen en inventieve spelers over dezelfde kam te scheren, stipt het handelsplatform Binance aan.  

De tijd is gekomen dat iedereen aan hetzelfde touw trekt en het vertrouwen van beleidsmakers, regelgevers en de gemeenschap wordt teruggewonnen. En dat kan volgens Binance alleen als risicobeheer, veiligheid en transparantie hoog in het vaandel worden gedragen en gemeenschappelijke richtlijnen worden ontwikkeld. ‘Alle spelers in de sector moeten de transparantie vergroten en nauw samenwerken met de regelgevers om de sector robuuster te maken.’ 

Voorgestelde richtlijnen 

Gecentraliseerde beurzen (CEX) hebben een belangrijke rol te spelen. Zij staan vooraan in de rij om het vertrouwen terug te winnen en de veiligheid nog verder aan te scherpen. In haar Trust Policy Paper stelt Binance een hele reeks aan richtlijnen voor de industrie voor. Die kunnen in drie grote blokken worden onderverdeeld: het behandelen van de activa van de klant, transparantie en hoe de nodige info verschaffen en ten slotte risicobeheer.  

Per blok wordt onderstreept wat de CEX zouden moeten doen en waarom die richtsnoeren zo belangrijk zijn. 

In de paper legt Binance ook uit wat het zelf al heeft ondernomen om deze richtlijnen te onderschrijven en toe te passen. 

Het wil hiermee aantonen dat het niet bij de pakken wil blijven zitten en een voortrekker wil zijn binnen de sector. Het is immers gemakkelijk om enkel oplossingen aan te reiken en er zelf niets mee te doen. 

Hoe met activa van de klant omgaan? 

Het staat als een paal boven water dat de activa van de klant veilig moeten worden opgeslagen en beveiligd moeten zijn en dat alleen klanten zelf kunnen beslissen wat ermee gebeurt. Daarom is het belangrijk dat de CEX duidelijk de verschillende mogelijkheden om  digitale activa op te slaan meegeven en dat hun klanten de vrijheid hebben om de oplossingen te kiezen die het best bij hen passen.  

Binance houdt de activa van klanten 1 tegen 1 aan en gebruikt deze niet om te handelen op voor eigen rekening of voor enig ander doel zonder hiervoor expliciet de toestemming van de klant te hebben verkregen. En als het gaat om beveiliging, is Binance sinds de lancering in 2017 toonaangevend in de industrie. Hun beveiligingsmaatregelen zijn best-in-class.  

Transparantie en info verschaffen 

Nog een conditio sine qua non voor de industrie is de transparantie van de CEX. Gebruikers hebben het recht om ten allen tijde te kunnen nagaan dat hun activa veilig zijn. Correcte bewijzen leveren van bewaring van reserves is een zeer complex proces dat nieuw en uniek is voor de sector en flink verschilt van traditionele financiële instellingen. Gelukkig hebben technologische doorbraken innovatieve oplossingen mogelijk gemaakt die voor de gewenste transparantie voor CEXs-gebruikers kunnen zorgen. Er kan dus effectief worden vastgesteld dat er onderpand is voor de activa van de klant, de activa op de blockchain bestaan en de activa onder controle van het handelsplatform zijn op de aangegeven datum. 

Disclosure Method: Merkle Tree met zk-SNARKs 

Met deze technologie kan de zogenaamde ‘proof of reserves’ (PoR) waterdicht worden aangetoond. Een Merkle tree of hash tree is een wiskundige datastructuur die veel wordt gebruikt in toepassingen in de computerwetenschap om gegevens te organiseren.  

Blockchaintechnologie is er slechts één van. Hash trees worden gebruikt om blockchaingegevens efficiënt en veilig te coderen. Met zk-SNARKs (Zero-Knowledge, Succinct, Non-Interactive Arguments of Knowledge) van zijn kant kan worden aangetoond dat bepaalde berekeningen correct zijn uitgevoerd en kan het systeem waterdicht worden gemaakt en de tekortkomingen van de Merkle Tree worden weggewerkt.  

In februari 2023 heeft Binance de eerste oplossing gelanceerd die van deze technologie gebruikt maakt en het PoR-systeem verbetert. Meer info hierover kan hier worden gevonden. Binance heeft tevens zijn code voor PoR-systeem open source gemaakt om zo nog meer transparant te zijn voor gebruikers en het voor andere spelers ook mogelijk te maken om deze technologie te gebruiken. 

Risicobeheer 

De middelen van de klanten mogen niet worden misbruikt en CEX moeten dan ook de nodige ingrepen doen om een strikt risicobeheer mogelijk te maken.  

Binance stipt zes punten aan waarmee een CEX rekening moeten houden. Ten eerste kan strikt risicobeheer alleen als het aangaan van schulden om groei te kunnen realiseren met de nodige voorzichtigheid wordt benaderd. Binance voegt de daad bij het woord en is schuldenvrij. Ten tweede moeten alle zogenaamde wrapped tokens altijd 1 tegen 1 in onderpand worden gegeven zodat waardestabiliteit kan worden gegarandeerd. Binance toont op deze site bewijzen van het onderpand. Ten derde mogen nieuwe tokens enkel na een grondige analyse op het tradingplatform worden toegelaten zodat projecten met een beperkte geloofwaardigheid en hoog risico worden geweerd. In de eerste helft van 2022 kregen slechts 5% van de 450 aanvragen een notering op het platform van Binance. Ten vierde moeten een CEX extra veiligheidsnetten creëren wanneer er iets fout gaat. Zo heeft Binance onder meer zijn Secure Asset Fund for Users (SAFU), een fonds om klanten schadeloos te stellen bij problemen, eind 2022 tot 1 miljard USD opgetrokken. 

Opleiding 

Binance Academy 

Het vijfde punt is belangrijk want opleiding is nu eenmaal de beste vorm van consumentenbescherming. Het verspreiden van financiële kennis rond crypto-activa en het beter doen begrijpen waar blockchain nu eigenlijk voor staat, zijn volgens Binance de belangrijkste elementen om tot massale adoptie van crypto te komen. Met zijn Binance Academy laat het handelsplatform zich hieromtrent niet onbetuigd. Alle opleidingsmateriaal is beschikbaar.  

Over Binance

Binance is ’s werelds toonaangevende aanbieder van blockchain-ecosystemen en cryptocurrency-infrastructuur met een financiële productsuite die qua volume de grootste uitwisseling van digitale activa omvat. Het Binance-platform, dat wereldwijd door miljoenen mensen wordt vertrouwd, is toegewijd aan het vergroten van de vrijheid van geld voor gebruikers en biedt een ongeëvenaarde portfolio van cryptoproducten en -aanbiedingen, waaronder: handel en financiën, onderwijs, gegevens en onderzoek, maatschappelijk welzijn, investeringen en incubatie, decentralisatie en infrastructuuroplossingen, en meer. Ga voor meer informatie naar: https://www.binance.com

KFI

Author KFI

More posts by KFI